เดินทางโดยรถโดยสาร

การเดินทางด้วยรถโดยสารมายังสวนลำไยรีสอร์ท นับว่าสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีรถจากกรุงเทพ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี รวมถึงเชียงใหม่ เชียงรายด้วย สวนลำไยรีสอร์ท ห่างจากสถานีขนส่งเพียง 1.7 กม.เท่านั้น 

หมายเหตุ : เวลาเดินรถ เที่ยวรถโปรดตรวจสอบที่สถานีขนส่ง


 • 29-ม4ก-865B.jpg
  เส้นทางการเดินรถเริ่มต้นจากสถานีขนส่งหมอชิต 2-รังสิต-วังน้อย-สระบุรี-ปากช่อง-สีคิ้ว-ด่านขุนทด-จัตุรัส-ชัยภูมิ-แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพ-ภูกระดึง-หนองหิน-วังสะพุง-เลย-เชียงคาน Cr.ภาพ ...

 • 808-ม1ข-7A.jpg
  เส้นทางการเดินรถเริ่มจากสถานีขนส่งนครราชสีมา 2(บขส.ใหม่)-จอหอ-โนนไทย-หนองบัวโคก-จัตุรัส-ชัยภูมิ-แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพ-ภูกระดึง-หนองหิน-วังสะพุง-เลย-เชียงคาน Cr.ภาพ : www.ok-bus.c...

 • 217-ม2-14C.jpg
  เส้นทางการเดินรถเริ่มจากสถานีขนส่งขอนแก่น-หนองเรือ-ชุมแพ-ภูกระดึง-หนองหิน-วังสะพุง-เลย Cr.ภาพ : Nuengzaa

 • 220-ม2-4A.jpg
  อุดรธานี-แยกหนองวัวซอ-หนองบัวลำภู-นากลาง-นาวัง-เอราวัณ-วังสะพุง-เลยCr.ภาพ : Nuengzaa

 • 824-ม4ข-7C.jpg
  เลย-วังสะพุง-ภูกระดึง-ผานกเค้า-ชุมแพ-ภูเขียว-แก้งคร้อ-ชัยภูมิ-จัตุรัส-หนองบัวโคก-โนนไทย-นครราชสีมา-วังน้ำเขียว-กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง

 • 938.jpg
  หมอชิต2-รังสิต-สระบุรี-ปากช่อง-สีคิ้ว-โคราช-ขอนแก่น-หนองเรือ-ชุมแพ-ผานกเค้า-ภูกระดึง-หนองหิน-วังสะพุง-เลยCr.ภาพ : www.ok-bus.com

 • 661.jpg
  เชียงราย-พาน-พะเยา-งาว-ร้องกวาง-แพร่-เด่นชัย-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-บ้านแยง-นครไทย-ด่านซ้าย-ภูเรือ-เลย-วังสะพุง-นากลาง-หนองบัวลำภู-อุดรธานี-หนองหาน-สว่างแดนดิน-พังโคน-สกลนคร-กุสุมาลย์-...

 • 876.JPG
  เชียงใหม่-ลำปาง-เด่นชัย-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-บ้านแยง-นครไทย-ด่านซ้าย-ภูเรือ-เลย-วังสะพุง-นากลาง-หนองบัวลำภู-อุดรธานี-หนองหาน-สว่างแดนดิน-พังโคน-สกลนคร-กุสุมาลย์-นครพนมCr. nikorn @www...

 • 636-ม4ข-13A.jpg
  เชียงใหม่-ลำปาง-เด่นชัย-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-บ้านแยง-นครไทย-ด่านซ้าย-ภูเรือ-เลย-วังสะพุง-นากลาง-หนองบัวลำภู-อุดรธานีCr.ภาพ : www.ok-bus.com

 • 644.jpg
  พิษณุโลก-วังทอง-บ้านแยง-นครไทย-ด่านซ้าย-ภูเรือ-เลย-วังสะพุง-เอราวัณ-นาวัง-นากลาง-หนองบัวลำภู-อุดรธานีCr.ภาพ : www.ok-bus.com

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ บริษัทเดินรถ โปรดตรวจสอบที่สถานีขนส่ง

Visitors: 27,014